Arya Emdad Paytakht

  77503434 آمبولانس آریا

arrowarrow
arrowarrow
arrowarrow
arrowarrow

آمبولانس آریا، خدمات اورژانس و امداد

آمبولانس آریا در راستای ارائه خدمات اورژانس و امداد در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

آمبولانس هوایی

آمبولانس هوایی اورژانس آریا

آمبولانس زمینی

آمبولانس زمینی اورژانس آریا

خدمات پرستاری

خدمات پرستاری اورژانس آریا

بیمه ها و... 

بیمه ها اورژانس آریا

آمبولانس آریا

آمبولانس آریا مفتخر است تمامی فعالیت های اورژانسی را در راستای امداد و نجات افراد انجام دهد. همانطور که مستحضرید، آمبولانس، یک ماشین اورژانسی می باشد که در تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی ضروری است. تکنسین های انجام فوریت پزشکی که به نام پارامدیک معروفند، همراه با آمبولانس به محل اعزام می شوند و خدمات رسانی را آغاز می کنند. مرکز آمبولانس آریا، بیماران شما را از محل حادثه به مراکز درمانی منتقل می کنند و در این حین مقدمات فعالیت های امداد و نجات را آغاز می کنند. بسته به نوع بیماری یا حادثه رخ داده، تکنسین های ما از دستگاه هایی که به همراه دارند استفاده می کنند. از این دسته می توان به ماسک ها اکسیژن و دستگاه های شوک، تنفس مصنوعی، تست فشار و قند خون اشاره کرد. اگر چنانچه بیمار دچار مرگ مغزی شده باشد، خدمات اورژانس و امداد مرکز آمبولانس آریا، وی را برای عملیات پیوند آماده کرده و فعالیت های نجات را محیا می کنند.

خدمات اورژانس و امداد

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن